CIKALONGWETAN, AYOBANDUNG.COM – Keur usum sasalad kieu mah kudu ati-ati lamun ngalongok tatangga atawa saha baé nu keur gering. Heueuh, ngalongok nu gering téh éta pagawéan hadé, dicontokeun ku Nabi. Tapi, ari keur usum darurat kieu mah jadi sarwa salah. Ngalongok kumaha? Teu ngalongok kumaha? Komo deui lamun nu geringna (teu apal) kasawat covid-19—malahanan di rumah sakit mah pasén nu ieu mah teu meunang pisan dilongok.

35 warga RT 04 RW 14 Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diwartakeun kasawat Covid-19. Kapanggihna sanggeus Dinas Kesehatan (Puskesmas Cikalongwetan) ngayakeun rapid tes antigen ka 105 urang wargana. 

Mimitina mah aya saurang warga nu gering. Tah, nu gering éta téh dilalongok ku tatangga jeung dulur-dulurna. Balik ngalongok, éh sababaraha warga ngarasa teu gareunah awak—batuk, flu, panas, jeung leungit aambeuan. Atuh, tuluy ku dites antigen tanggal 16 Juni 2021. Hasilna: sababaraha warga positif covid-19.

Laporan katarima mimiti tanggal 14 Juni. Tuluy di rapid tes tanggal 16 Juni. Lantaran geus ngalongok nu gering, tayohna katepaan. Kabawa ka kulawarga di imah,” ceuk Kepala Pelaksana Harian (Plh) Puskesmas Cikalongwetan, dr. Ifah Syarifah, Kemis, 17 Juni 2021. 

Sanajan kitu, untungna téh 35 warga nu positif éta panyakitna masih keneh dianggap énténg, nya bisa cukup ku isolasi mandiri di imah sorangan. “Kamari, diayakeun rapid antigen ka 61 urang, hasilna positif 31. Tuluy diayakeun deui rapid tes ka 44, kapanggih 4 urang positif. Jadi, total kabehna 35 positif tina 105 urang nu dités,"  ceuk dr. Ifah. 

Puskesmas Cikalongwetan bakal tuluy ngamantau warga nu keur  isolasi mandiri. Lamun aya pasén nu merlukeun  pananganan husus, Puskesmas bakal ngarujuk atawa mindahkeun tempat isolasina.