LENGKONG, AYOBANDUNG.COM --Sastrawan senior Remy Sylado, pangarang novél Cau-Bau-Kan, lamun kabeneran nyaba ka Bandung salain ngalongokkan imah leutikna nu sagala warna bodas di Jalan Srigadis, anjeunna sok nyempetkeun nyimpang ka toko roti Sumber Hidangan di Jalan Braga, Bandung. “Nyimpang ka dinya mah, wajib,” ceunah ceuk Bang Remy hiji poé. “Dung, urang ngobrol, di dagoan di Sumber Hidangan nya. Tabuh sabelas. Omat, kadé poho,” ceuk Bang Remy dina telepon.

Basa penulis datang ka Sumber Hidangan, enya wé Bang Remi geus nyampak dibarengan anak-pamajikanna. Keur nyantéi, bari ngaropi. Atuh, penulis milu ngopi heula. Ngobrol ngalér ngidul ngenaan karya sastrana nepi ka deal manéhna jadi juru catur di hiji acara.

Pikeun Bang Remy--bisa jadi pikeun nu lain ogé--can ka Ko Kota Bandung mun teu seug nyimpang di kulinér legendaris Kota Bandung, toko roti Sumber Hidangan.

Toko roti ieu nanjeur taun 1929, hartina umurna geus 92 taun, rék ampir saabad. Beu. Ayeuna toko roti ieu dikelola ku generasi kaduana. Ceunah, mimitina mah lain Sumber Hidangan ngaran toko ieu téh, tapi “Het Snoephuis”.

Basa sup ka jero toko, di bagéan hareup toko aya papan informasi nu eusina sajarah toko Sumber Hidangan. Salah sahijina, yén toko Het Snoephuis ieu masih kénéh ngagunakeun paralatan jeung resép di jaman Belanda.

Peralatan jeung resép jaman Belanda minuhan toko, boh dina interior wangunan jeung  ménu nu diasongkeun. Samalah, sajumlah ménu ngaranna masih kénéh ngagunakeun ngaran Belanda: janhagel, kletskoppen, jeung réa-réa deui.

Sarupaning roti ditawarkeun. Ti mimiti roti tawar nu teu maké tambahan zat kimia salain dijieun tina ragi; roti susu, roti manis, jeung roti séjénna. Salain roti, di Sumber Hidangan aya minuman jeung és krim.

Desain interior klasik minuhan toko Sumber Hidangan. Ti mimiti  lampu gantung, korsi, étalase tempat ngahidangkeun roti, nepi ka mesin kasirna masih katingali kuno.

Ngan, ceuk Dinda, nu remen datang ka Sumber Hidangan ampir dua minggu sakali, Sumber hidangan kudu saeutik ngabebener, utamana ngaganti cét tembok nu geus katingali lusuh. Kudu ganti cét méh katingalina leuwih rapi. “Lain ngaganti desain atau interiorna, tapi leuwih ka ngarawat, ku ngaganti cét témbokna,” ceuk Dinda.

Tabuh 9.30 WIB, Sumber Hidangan geus ramé. Nu meuli geus jul jol. Sababaraha urang kapaksa milu antayan.

Ceuk Dinda, harga kadaharan di Sumber Hidangan kajangkau. “Jang daerah sakitar Braga, mah cukup. Teu mahal teuing, teu ogé murah teuing,” ceuk Dinda.

Sajarah Sumber Hidangan atawa Het Snoephuis
Nurutkeun buku Nostalgia Bragaweg Tempo Doeloe 1930-1950, karangan Sudarsono Katam, Het Snoephuis mangrupakeun toko roti jeug kuéh nu kawentar di jaman  Hindia Belanda.

Baheula, Het Snoephuis mangrupa tempat ngumpulna urang Belanda di Bandung. Ti mimiti Preanger Planter (kulawarga konglomérat pangusaha kebon téh), pangusaha, pagawé pamaréntah, nepi ka warga biasa.

Mimitina Het Snoephuis nanjeur di Bragaweg (Jalan Braga) 24, sabagai toko roti jeung kuéh. Tuluy pindah ka Bragaweg 22.

Taun 1960, Het Snoephuis diganti ku Sumber hidangan. Tapi nepi ka ayeuna loba kénéh jalma nu nyebut Het Snoephuis.