LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Nu dagang bajigur beuki dieu beuki langka. Mun aya kénéh gé nu daragangna geus karolot. Bisa jadi inuman khas Jawa Jawa Barat ieu geus kaséred ku inuman sachet nu praktis jeung murah hargana. Tinggal soék, purulukkeun. Tuluy tinyuh ku cai panas.

Bajigur, bandrék, kopi, susu, jahé, ayeuna mah ampir aya dina kemasan sachet, rupa-rupa merek. Tacan deui kaséréd ku gempuran inuman milenial—thai tea, dalgona, boba, jeung sajabana. Keur mah nyieunna rada bangga, bajigur beuki beuki ngeureuleup wé kapopuléranana.

Di masarakat Sunda mah nu dagang bajigur biasana katingali ti mimiti pasosoré nepi ka peuting, malah tengah peuting. Nu ditanggung mah sigana geus euweuh, paling ngajualna maké roda. Ngadorong roda, ngurilingan kampung. “Gur, gur, bajiguur,” kitu sorana. Atawa maké kentringan bari nakolan gelas atawa mangkok.

Di Tasik, di pelemburan, masih kénéh aya nu dagang bajigur nu umurna ngora kénéh. Ngaranna Asep Barokah (30) warga Kampung Cikabuyutan, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.

Asep Baroya daga bajigur ti mimiti umur 14 taun. Sanggeus tamat SD, Asep teu nuluykeun sakola. Asep kalah ka diajar nyieun bajigur ka urang Limbangan Garut.

Ka Ayotasik.com, Asep cumarita ngenaan pangalamanna salila 16 taun dagang bajigur. Ka Garut téh tadina mah niat rék néangan gawé, ari pék kalah ka panggih jeung urang Limbangan, tukang nyieunnan bajigur.

Tiu urang Limbangan éta manéhna diajar nyieun bajigur katut nyieunan kadaharan tradisional séjénna, saumpama kelepon, papais, putri noong, kulub cau, kulub hui, nagasari, jeung sajabana. "Mimiti jualan bajigur ti taun 2008. Geus 13 taun dagang bajigur nguriling kampung," ceuk Asep Baroya, Salasa, 8 Juni 2021.

Asep nétélakeun, kurang leuwih sataun setengan manéhna diajar nyieun bajigur ti urang Limbangan Garut. Ti umur 14 tahun. Diniatan hayang digawé, ti Salawu ngajugjug Garut. Manéhna sumanget diajar nyieun bajigur jeung elmu dagangna. "Sanggeus ngarasa bisa mandiri, kuring nyobaan nyieun bajigur sorangan, bari tuluy didagangkeun. Geus bisa mah, kuring balik ka Tasikmalaya bari tuluy mimiti dagang," ceuk Asep.

Ciri khas bajigur mah, ceuk Asep Baroya, nyaéta gula arén jeung cipati kalapa. Aya ogé nu nambahkeun jahé, gumanteung kréasi nu dagangna. Tapi, pikeun Asep mah teu wani ngarobah ciri khas bajigur. “Ah, bajigur mah angger utamana mah gula arén jeung cipati kalapa. Tong ditambah nu lain. Kacuali daun pandan jang nyeungitan.”

Harga sagelas bajigur Asep Baroya Rp2 ribu. Sakali jualan, Asep mawa kurang leuwih 3 léter bajigur. Ditambahan siksik cangkaléng.

Ngaran dagang bajigurna "Bajigur Barokah". Ku ngaran eta, Asep mihareup nu nudagangna meunang barokah—mangrupa panghasilan nu halal. Nu meulina si meunang mangfaat tina daganganna.

Tangtuna, kuéh tradisional lainna ogé aya: kelepon, papais, kelepon, papais, putri noong, kulub cau, kulub hui, kulub suuknagasari, comro, jeung sajabana. "Hargana mirah, rata-rata Rp1.000," ceuk Asep.