LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Harita poé Saptu. Budak kuring nu leutik, 12 taun, meni teu jempé, meredih, “Pa, isukan Saptu anter ka Pasar Manuk Sukahaji.  Hoyong mésér anak manuk Lovebird. Rék diurus ti leuleutik. Méh apét,” ceunah.

“Pa, Enéng gé hoyong ngiring,” ceuk anu bungsu.

“Wios, Pa, da gaduh acis nyalira,” lanceukna némbal deui. “Sakalian ngabuburit atuh, Pa.”

Éleh géléng ku kahayang budak, atuh isukna, isuk-isuk Minggu 18 April 2021 ngaboncéng dua budak ka Pasar Sukahaji. Caritana rék néangan orok lovebirds bari mawa ulin budak sakalian ngabuburit.

Ti Soréang ka Sukahaji mah teu pati jauh. Tapi, ogé teu bisa disebut deukeut. Lempeng wé ka Sayati. Terus, ka Kopo. Mentas Sukarno Hatta masih lempeng kénéh. Méméh RS Imanuél, aya parapatan. Méngkol wé ka kénca. Ti dinya aya 500 meter mah, Pasar Burung Sukahaji aya di belah kénca, sanggeus Mol Citylink.

Ti kajauhan kénéh, geus katingali Pasar Sukahaji. Bahu jalan geus pinuh kunu jual meuli manuk atawa sasatoan lainna.

Motor diparkir.

Kakara gé jrut turun, geus disamperkeun ku nu nawaran manuk. “Pa, Murai Papua sajodo. Wios, ka Bapa mah sajuta. Bade manuk Anies na mangga. 300 rebu,” ceuk salah saurang nu nyamperkeun bari mamawa kurung.

Kuring gideug. Enya, manukna meuni alus. Hideung leustreun. Buntutuna ngagebay panjang. “Manuk langka, Pa,” ceuk manéhna.

Nu lain nawarkeun: Lovebird, kenari, cucak héjo, murai, anies, bultok, jrrd.

Duh, meni ramé kieu. Paingan babaturan kungsi ngabéjaan. Lamun ka Pasar Sukahaji, alus na mah, kudu isuk kénéh. Nu dagang sasatoan biasana muru isuk-isuk. Geus ngajaranteung sisi jalan méméh asup ka jero Pasar. Da pasar na mah ngan saguliweuk. Mun beurang mah, sato nuditéangan kaburu payu ku batur.

Nuri (dudung ridwan)

Ampir 90 persén nu dagang manuk—matakna disebut pasar manuk. Sagala manuk aya. Ti mimiti cangkurileung, kenari, lovebird, murai, jalak, haur, nepi ka manuk langka siga gagak, heulang, atawa tuweuw. Manuk di kandangan ngagarantung. Atawa dijajarkeun kurungna di handap. “Milari manuk naon, Pa? Ampir, unggal nu dagang naranya kitu.

Kuring jeung budak terus ka jero pasar. Budak mah atoh wé asa dibawa ka kebon binatang.

Rada ka jero saeutik, puyuh, anak hayam, hayam camani, hayam katé, hayam cangéhgar, hayam pelung, hayam Bangkok. Aya ogé kalong ngagarantung. Bueuk. Atuh, sora récét sagala manuk, patémpas-témpas jeung sora hayam, digalokeun jeung bau kotoran sagala sasatoan. Duka teuing, jadi bau nanahaon.

Blok per-ucingan jeung per-anjingan. Ti mimiti ucing kampung nepi ka ucing Pérsia nu irungna pegék anu hargana mahal. Teu loba nu dagang Sugar Glider mah. Ka jero saeutik, aya kelenci saré.  Jeung indungna. Tuluy, blok oray, bayawak, sakapeung aya anak buaya, careuh. Beuki ka jero beuki bau. Ogé aya blok dahareun sasatoannana, ti mimiti cacing, endog sireum, nepi ka pelet.

Di jero, manggihan anak lovebirds. Hargana ti mimitina Rp150.000 nepi ka Rp200.000. “Geuning mahal, Pa,” ceuk budak.

“Mending meuli manuk nu tos gacor. Capé kudu ngalolohan manuk leutik kénéh mah,” kuring ngolo.

“Enya atuh.”

Iguana (dudung ridwan)

Leuwih ka jero pasar.  Aya blok iguana. Hargana Rp2 Juta. Kuya batok gedé pisan siga nu boga artis téa. Hargana Rp10 juta.

Leumpang deui ka blok manuk marahal: Béo, kakatua, nuri, bétét. Katingali saurang bos dianter ku anak buahna nawar manuk nuri  nu geus bisa ngomong. Manéhna katingali geus ngaborong sasatoan: bajing dua, bueuk, iguana.

Panon poé beuki luhur. Budak kuring tungtungna mah meuli manuk Anies. Barieukeun meureun. Bakat ku loba manuk.

Balik ah, bisi budak lapareun capé teuing mah. Hayoh, engké batal.

Beuki beurang nu dagang manuk sisi jalan beuki coréngcang. Tapi, anggeur bau pasar mah teu ngurangan.